Boetablering bygger boliger du trives i

Boetablering er en liten veldrevet organisasjon lokalt i Bergen, som har drevet med boligutbygging i 26 år.

Når du investerer i en bolig fra Boetablering AS skal du vite at du gjør en trygg og god investering. Vår ambisjon er å tilby kundene en god, funksjonell og problemfri bolig gjennom en enkel og trygg kjøpsprosess.

Vi vet mye om kundenes boligdrøm og har den med oss gjennom hele prosessen fra tomtevalg til boligen står klar til innflytting. Vi ønsker ikke bare at boligene skal være funksjonelle, lyse og med gode planløsninger; kalt ”smarte kvadrat”. Vi har også som ledestjerne god beliggenhet, en effektiv og miljøvennlig byggeprosess, prisgunstige løsninger og ikke minst en god kjøpsopplevelse.

Markeds- og kundeforståelse er avgjørende for at vi skal nå våre målsetninger. Vår kunnskap og erfaring er basert på vårt ønske om å skape verdier. I lang tid har vi bidratt til betydelig verdiskapning for tomteeiere, samarbeidspartnere og boligkjøpere.

Boetablering gjør mye for å innfri kundenes forventninger, blant annet:

  • Valg av gode tekniske løsninger
  • Vi fokuserer på å levere feilfrie boliger til rett tid
  • Ferdigbefaring og ettårsbefaring med alle våre kunder og strekker oss langt for å oppnå tilfredshet både ved innflytting og ett år etter innflytting

Boetablering AS ble grunnlagt i Bergen i 1990. Vi har igjennom den tiden bygget over 800 boliger i Bergen og omegn siden oppstarten. Vi er på full fart i gang med store og spennende prosjekter i Bergen. Vi innehar den faglige tyngden og kompetansen som trengs i ett stadig med utfordrende marked. Vi kan boligbygging!

VI BYGGER HUS OG LEILIGHETER DER FOLK VIL BO

Boetablering håndterer hvert eneste steg i byggeprosessen, helt fra vi velger ut tomten til bygging og oppfølging av innflyttede hus og leiligheter. Ved å lytte til våre kunder nyter vi også godt av alle deres erfaringer.

Vi har et mål om å utvikle og tilby attraktive hjem til ulike markeder, målgrupper og kundesegmenter, og vi vil være kundens førstevalg. Vi har både småhus- og blokkbebyggelse i vår portefølje som vi er stolte av.

Vi utvikler og bygger moderne, miljøriktige hjem og boligområder for folk i alle livsfaser. For oss er kjøp av bolig en tillitssak, og vi legger vår ære i å ha fornøyde kunder. Fast pris, bankgarantier og ferdigbefaring er noen punkter som underbygger dette.

 MED FOKUS PÅ KVALITET, KOMPETANSE OG TILLIT!

 

Tomtekjøp og reguleringsarbeid

Boetablering jobber også aktivt med tomtekjøp og reguleringsarbeid for å kartlegge behov for i dag og i morgen. Dette gir grobunn for fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunneier, som gir gjensidig verdiskapning.

Vi gjennomfører også omreguleringsprosessen for regulerte og uregulerte tomter, vi har en tett kontakt med, og relasjoner til kommuner, Statens vegvesen og andre offentlige etater som påvirker prosessen. Vi tør bruke ord som solid, ressurssterk og troverdig om oss selv. Vi ønsker at en kvalitets- og miljøbevisst profil skal være vårt levebrød, og et godt omdømme avhenger av at man holder det man lover. Det gjør Boetablering.