Verdiskapning

VERDISKAPNING GJENNOM PROSJEKTUTVIKLING

Verdiskapning gjennom prosjektutvikling. For å utvikle gode boliger tilpasset kundenes behov og lokal by- og landskapsutvikling, ser vi det som avgjørende viktig å være til stede i lokalmiljøene.

All prosjektutvikling av boliger skjer med vår gode lokal kunnskaper om Bergen. Med en radius på mindre enn en times biltur fra kontorene tråkker vi i gater og terreng, drøfter planer om boliger med lokale politikere og samarbeidspartnere, og har gjennom mange års tilstedeværelse skaffet oss detaljert lokalkunnskap om hvor det er godt å bo.

Vår kjernekompetanse er akkvisisjon, prosjektering, salg og produksjon av hus og leiligheter.

Den lokale prosjektutviklingen er selve fundamentet for vår forretningsidé. Vi kan likevel ikke makte å gjennomføre en langsiktig satsning med høy kvalitet uten å ha slagkraftige sammarbeidspartnere som vi har gode og lange erfaringer sammen med i Bergen.