Vår strategi og visjon

Boetablering sin forretningsidé er å utvikle, selge og bygge attraktive bo- og arbeidsmiljøer som oppfyller individuelle behov i dag og i fremtiden. Selskapet konsentrerer virksomheten i de deler av Bergen som har stor tilvekst og hvor etterspørselen etter nye boliger er størst.

Boetablering har som visjon å levere kvalitet og trygghet i alle ledd ut mot våre kunder og samarbeids-partnere.

Boetablering skal oppfattes som en servicebedrift, hvor kundens økonomiske investering i bolig, både respekteres og ivaretas i tiden før og etter overtagelse av bolig.