HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

HOS BOETABLERING TAR VI ARBEIDSMILJØET PÅ ALVOR.

Vi har trygge, sikre arbeidsplasser og et sunt og godt arbeidsmiljø.hms-boetablering

Vi legger vekt på god planlegging. Alle risikoforhold belyses i byggemøter som vi har hver 14 dag, og med kontinuerlige tiltak og oppfølging av disse. Dette kan være tiltak for å unngå ulykker, unngå kontakt med helseskadelige stoffer, samt å begrense den fysiske slitasjen på våre medarbeidere.

Hos Boetablering skal alle jobbe for å unngå ulykker og redusere sykefravær. Vi bryr oss om hverandre.