Etikk og Verdier

Retningslinjene er laget for å støtte den enkelte medarbeider og sammarbeidspartnere i sin rolle i Boetablering. Dette gjelder beslutninger relatert til arbeidsoppgaver som forholdsregler for relasjoner mellom samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

UTDRAG ETISKE RETNINGSLINJER

Verner om våre samarbeids partnere
I Boetablering har vi respekt for hver enkelt av våre medarbeidere og aksepterer ikke diskriminering.

Ansvarsfulle
I Boetablering verner vi om vårt varemerke og renommé ved å unngå kortsiktige løsninger, holder hva vi lover og følger gjeldende lovgivning.

Seriøse avtaler
I Boetablering inngår vi avtaler som ivaretar alle parters interesser – og etterlever og respekterer de avtaler og overenskomster som er inngått.

Forretningsmessig opptreden uten personlig vinning
I Boetablering gir eller mottar vi ikke kostbare gaver til eller fra leverandører og forretningsforbindelser – og vi har full åpenhet der vi blir invitert til reiser og arrangementer.