Tomter

Boetablering søker tomter

Boetablering er kontinuerlig på jakt etter tomteområder som kan egne seg til boligbygging. Vi har lang erfaring og solid kompetanse innen boligutvikling, og ser gjerne på mulighetene og verdiene som ligger i din eiendom.

Hva kjennetegner en utviklingseiendom? Det er kommuneplanen som overordnet legger føringer for nye boligområder, fortetning av eksisterende boligområder eller konvertering av næringseiendommer til bolig. Det er ikke dermed sagt at tomteområdet må være avsatt til bolig i kommuneplanen for at det skal være interessant for oss. Vi påtar oss oppdraget med å søke eiendommer omdefinert til boligformål i forbindelse med rullering av kommuneplanene.

Boetablering er interessert i tomteområder som ligger sentrumsnært og/eller er tilknyttet kollektivtransport. Dette er i tråd med kommunenes føringer om fortetning rundt kollektivknutepunkt. Spørsmålet som da ofte dukker opp er hvor nært er nært? Dette varierer fra kommune til kommune og for å gi en tilbakemelding på dette vil vi gjerne at du tar kontakt med oss så vi kan gjøre en vurdering på akkurat din eiendom. Prosessen Boetablering ønsker i størst mulig grad å foreta omregulering til boligformål selv. Dette sånn at vi kan skape det optimale boligområdet både for kunden, grunneier og Boetablering.

Vi er effektive i vårt reguleringsarbeid, og jobber aktivt med å opprettholde effektiv saksgang hos kommunene. Dette for å komprimere reguleringstiden. Eier du en eiendom som krever omregulering setter vi pris på om du tar kontakt med oss for en vurdering. Vi vil også råd gi deg om hvordan du bør gå fram videre.

Generelt sett – ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har noe du tror kan være interessant. Vi ser heller på en eiendom for mye enn en for lite!

Type tomteområder som vi er interessert i:

  • Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligområde.
  • Bebygde områder med potensial for ombygging, nybygging, rehabilitering osv.
  • Nærings-/industriområder som kan gjøres om til boligområder.
  • Regulerte områder som ikke er bygd ut.
  • Fremtidige boligområder som ligger inne i kommuneplanen i kommunen.
  • Generelt sett er det sentrumsområder som er mest aktuelle, men vi er selvfølgelig åpen for å vurdere andre områder også.