30 år i Bergen!

Boetablering AS har som visjon å levere kvalitet og trygghet i alle ledd ut mot våre kunder og samarbeids-partnere. Vi er en servicebedrift, og kundens økonomiske investering i bolig, både respekteres og ivaretaes i tiden før og etter overtagelse av bolig.

Firmaet har hatt en positiv utvikling gjennom disse årene, både hva økonomisk soliditet gjelder, og en solid faglig kompetanse.